Jerzy Tatarczak - partner

Doradca podatkowy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik organów celnych,  wykładowca Ministerstwa Finansów w zakresie podatku akcyzowego oraz wartości celnej importowanych towarów. W trakcie pracy w organach celnych pracował  przede wszystkim w komórkach związanych z postępowaniami celnymi i podatkowymi, w obszarze podatku akcyzowego oraz podatku VAT importowego. Dzięki długoletniej pracy, w organach pierwszej i drugiej instancji, posiada unikalną wiedzę i doświadczenie w  postępowaniach  procesowych przed organami I i II instancji.

Przez ostatnie lata współpracował z renomowanymi kancelariami prawno –  podatkowymi, gdzie zajmował się bieżącym doradztwem korporacyjnym  dla podmiotów gospodarczych z zakresu prawa podatkowego, w tym szczególnie, z zakresu podatku VAT, podatku akcyzowego oraz prawa celnego .Prowadził postępowania podatkowe w imieniu klientów przed organami podatkowymi I i II instancji oraz reprezentował  swoich klientów w postępowaniach  sądowo – administracyjnych,  zarówno przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.