Prawo akcyzowe

Prowadzimy stałe doradztwo, oraz reprezentujemy klientów, w sprawach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z towarami akcyzowymi. Pomagamy uzyskać:

  • zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
  • statusu zarejestrowanego odbiorcy
  • statusu zarejestrowanego wysyłającego
  • statusu pośredniczącego podmiotu

Pomagamy sporządzać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej dla zainteresowanych podmiotów.

Nasi prawnicy świadczą usługi związane z bieżącym doradztwem dla  podmiotów wykonujących czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym, związane z:

  • obrotem handlowym z krajami trzecimi
  • obrotem wewnątrzwspólnotowym
  • obrotem krajowym

Wspieramy podmioty gospodarcze w przypadku zaistnienia sporów z organami podatkowymi, w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym  czynności wykonywanych przez podatników.