Prawo celne

Kancelaria Prawna EMPIRIUM stanowi zespół doświadczonych prawników kompetentnych do udzielania wsparcia prawnego. W zakresie naszych usług mieści się fachowe doradztwo celne. Zajmujemy się też reprezentowaniem klientów w sprawach związanych z pochodzeniem towarów, klasyfikacją taryfową oraz wartością celną importowanych towarów. Nasz ekspert celny świadczy profesjonalną pomoc:

 • w trakcie weryfikacji zgłoszeń celnych przez organy celne,
 • w kontrolach prowadzonych w podmiotach gospodarczych przez organy celno-skarbowego,
 • w postępowaniach z zakresu Prawa celnego przed organami celnymi.

Zakres reprezentowania klientów naszej Kancelarii dotyczy zarówno bezpośredniego wsparcia jak również zastępstwa procesowego przed organami celnymi I i II instancji oraz reprezentacji przed WSA i NSA

Dodatkowo nasz ekspert celny świadczą usługi związane z doradztwem dotyczącym prawidłowości stosowanej przez podmioty gospodarcze klasyfikacji taryfowej importowanych towarów, poprawności stosowanych  środków polityki handlowej obowiązujących w Unii Europejskiej oraz prawidłowego określania wartości celnej importowanych towarów.

 • import towarów

Nasz ekspert celny oferuje doradztwo w sprawach dotyczących sprowadzania towarów z krajów trzecich na obszar celny Unii Europejskiej, co wiąże się z koniecznością wypełnienia przez importera (właściciela towarów) obowiązków wynikających ze stosowania przepisów prawa celnego i podatkowego. Zakres tych obowiązków oraz sposób ich spełnienia jest uzależniony od tego jakie plany w stosunku do przywiezionych towarów posiada ich właściciel Najczęstszym powodem przywozu towaru na obszar celny Unii Europejskiej jest odsprzedaż przywiezionego towaru na rynku wewnętrznym Wspólnoty. W takiej sytuacji właściciel towaru winien zgłosić przywieziony towar do procedury celnej dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Na importerze (zgłaszającym) ciąży szereg obowiązków związanych z prawidłowym zgłoszeniem towaru do procedury celnej dopuszczenia do obrotu. Przede wszystkim musimy w zgłoszeniu celnym zadeklarować :

 • Kraj pochodzenia towarów, to znaczy wskazać, w jakim kraju towary zostały wyprodukowane lub w jakim kraju importowane towary zostały poddane ostatniemu istotnemu przetworzeniu przed ich wprowadzeniem na obszar celny Wspólnoty. W realizacji wszystkich procedur pomaga doświadczony ekspert celny.

Wskazanie kraju pochodzenia importowanych towarów jest niezwykle istotne z uwagi na środki polityki handlowej stosowane przez Unię Europejską w stosunku do krajów trzecich . W stosunku do niektórych krajów (grup krajów) Unia Europejska stosuje preferencje celne(obniżenie stawek celnych) w dostępie wyprodukowanych w tych krajach towarów do rynku wewnętrznego Wspólnoty

 • Zaklasyfikować towar do właściwego kodu Taryfy celnej.

Klasyfikacja towaru do właściwego kodu Taryfy celnej jest ważna z punktu widzenia wysokości stawki celnej , która zostanie zastosowana do obliczenia kwoty długu celnego importowanego towaru.

 • Określić wartość celną importowanych towarów

Wartość celna importowanego towaru ma bezpośredni wpływ na wysokość kwoty długu celnego oraz należności podatkowych , które importer będzie zobowiązany uiścić od sprowadzonego towaru.

Zadeklarowane przez importera w zgłoszeniu celnym dane dotyczące:

 • pochodzenia towarów,
 • klasyfikacji taryfowej,
 • jak również wartości celnej,
podlegają ocenie i weryfikacji dokonywanej przez organy celne zarówno przed zwolnieniem towaru do procedury celnej jak również po ich zwolnieniu w ramach kontroli postimportowej. Dokonywana kontrola przez organy celne może prowadzić do powstania wielu sporów wynikających ze stosowania przepisów prawa celnego na linii eksporter/importer – urząd celny.
 • Eksport towarów

Profesjonalny ekspert celny oferuje doradztwo w dziedzinie eksportu towarów. Prowadzenie sprzedaży eksportowej przez producenta lub handlowca jest niewątpliwie bardziej korzystną forma działalności gospodarczej niż sprzedaż tych samych towarów na terenie kraju z uwagi możliwość zastosowania stawki 0% VAT do towarów eksportowanych co może w sposób zdecydowany podnieść atrakcyjność takiej sprzedaży. Żeby uzyskać zwrot podatku VAT od towarów wyeksportowanych, przedsiębiorca musi przede wszystkim:

 • objąć sprzedane towary procedurą eksportu oraz
 • otrzymać dokument potwierdzający wywóz takiego towaru poza obszar celny UE tzw. Komunikat IE 599 wydawany po wyprowadzeniu towaru poza obszar celny UE . W realizacji wszystkich procedur klientom pomagają prawnicy świadczący profesjonalne doradztwo celne.

Najczęściej wywozem towaru zajmują się duże firmy spedycyjno-przewozowe jest to najprostsza i najpewniejszy sposób wysłanie towarów do odbiorcy zagranicznego. Niemniej jednak pomimo ich profesjonalnego przygotowania do wykonywania czynności przewozu na zlecenie bardzo często organy podatkowe odmawiają zastosowania stawki 0% VAT w deklaracjach podatkowych z uwagi na błędy formalno-prawne. W takiej sytuacji nie chcą wydawać komunikatu IE 599 niezbędnego do odzyskania podatku VAT. W tym przypadku jedyną drogą uzyskania takiego potwierdzenia jest przeprowadzenie postępowania celnego w ramach, którego eksporter przedstawi dodatkowe dowody potwierdzające fakt wywozu towaru poza obszar celny UE oraz odbioru towaru przez ostatecznego nabywcę.

Nasz ekspert celny oferuje profesjonalne doradztwo, tłumacząc klientom, w jaki sposób uniknąć wykonywania dodatkowych czynności formalno-prawnych w celu spełnienia żądania organów podatkowych. 

Dodatkowo reprezentujemy Klientów w:

 • postępowaniach dotyczących usunięcia towarów spod dozoru celnego
 • postępowaniach dotyczących transportu tranzytowego przez obszar celny Polski
 • postępowaniach dotyczących ograniczeń pozataryfowych w tym
 • prawa własności intelektualnej
 • bezpieczeństwa produktów.
 • Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO powoduje, że przedsiębiorca traktowany jest jako wiarygodny podmiot w całej Unii Europejskiej w zakresie swoich operacji celnych i pozwala na priorytetowe traktowanie certyfikowanych przedsiębiorców przez organy celne w zamian za przejęcie części obowiązków z obszaru czynności celnych.


Posiadanie certyfikatu AEO jest atutem w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z importem oraz eksportem towarów i daje wiele udogodnień przynoszących korzyści materialne wynikające z efektywnego przebiegu procesów gospodarczych oraz logistycznych. Przynosi również korzyści, które nie są bezpośrednio związane ze stroną celną działalności przedsiębiorstwa, a pośrednio wynikają z procesu przygotowania do postępowania audytowego i należą do nich m.in. usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie, stworzenie procedur w różnych obszarach jego działalności, poprawy bezpieczeństwa i komunikacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

Uzyskanie certyfikatu przez przedsiębiorcę jest związane ze spełnieniem określonych przepisami prawa celnego wymagań.

Ekspert celny z kancelarii prawnej EMPIRIUM oferuje wsparcie prawno-podatkowe w związku z uzyskaniem:

 • Pozwolenie AEOC (Customs Simplifications) – Uproszczenia Celne – dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych.
 • Pozwolenie AEOS (Security and Safety) -Bezpieczeństwo I Ochrona - dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą wywozu towarów z obszaru celnego Wspólnoty . Można posiadać oba rodzaje pozwoleń AEOC oraz AEOS.
 • Pozwolenie AEOF (Full) – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony.