Adam Klęczar - partner

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zdobywał w firmie konsultingowej Ernst & Young oraz prestiżowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w obsłudze transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze, restrukturyzacji, a także prawie nieruchomości. Uczestniczył oraz prowadził projekty związane z wprowadzaniem zagranicznych przedsiębiorców na polski rynek, projekty transakcyjne M&A, przekształceń przedsiębiorstw a także projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym zawierania układu z wierzycielami. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, budowlanego, medycznego, a także start-up.

Doradza podmiotom działającym w branży nieruchomości. Współrealizował projekty due dilligence nieruchomości nabywanych przez polskich oraz zagranicznych inwestorów m. in. pod przemysł, usługi oraz funkcje mieszkaniowe. Doradza deweloperom, spółkom budowlanym, biurom architektonicznym w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego, prawa kontraktowego. Obsługuje wspólnoty mieszkaniowe.

Autor publikacji prasowych z zakresu prawa korporacyjnego, prawa podatkowego, restrukturyzacji oraz upadłości.

Uczestnik studiów podyplomowych Akademia spółek prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim, co potwierdza uzyskany certyfikat Toles Legal Advanced.