Sukcesja firm rodzinnych

Kancelaria prawna EMPIRIUM specjalizuje się w opracowywaniu scenariuszy przekazywania własności, władzy, jak i kompetencji w zakresie przedsiębiorstw rodzinnych. Podmioty te stanowią najbardziej naturalną i najstarszą formę aktywności ekonomicznej człowieka. Obecnie znaczenie tych jednostek jest uznawane za jeden z motorów napędowych gospodarki narodowej i odbywających się w jej ramach procesów społeczno-finansowych. Powstanie i rozwój takiej firmy są efektem przedsiębiorczości osoby – założyciela oraz wsparcia finansowego i kompetencyjnego udzielanego ze strony poszczególnych członków rodziny. Nie wypracowano dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej interpretacji tego typu przedsiębiorstwa. Również w ustawach i innych aktach normatywnych brak legislacyjnej definicji tego terminu.

Proces sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym

Podstawowym wyróżnikiem tej kategorii organizacji gospodarczych na tle innych podmiotów jest sukcesja. W tym sensie – przedsiębiorstwo określane jest mianem rodzinnego, gdy miał miejsce (lub ma nastąpić w przyszłości) transfer międzypokoleniowy, polegający na przekazaniu władzy w firmie i jej zasobów. W ujęciu funkcjonalno-właścicielskim przyjmuje się, że organizacja ma familijny charakter, gdy powyżej 50% udziałów własnościowych znajduje się w rękach spokrewnionych osób, które są aktywnie zaangażowane w realizowane procesy i prowadzenie biznesu.

W lipcu 2018 r. uchwalona została ustawa o sukcesji firm rodzinnych. Jej przepisy regulują kwestie zarządzania składnikami materialnymi i niematerialnymi po śmierci przedsiębiorcy – założyciela. Ten akt prawny normuje także zagadnienie ustanawiania i wykonywania zarządu sukcesyjnego oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa odziedziczonego w spadku.

W przypadku biznesów familijnych proces dziedziczenia przedsiębiorstwa i jego zasobów nabiera szczególnego znaczenia. Praktyka rynkowa pokazuje, że sukcesja firm rodzinnych jest złożonym procesem, który często przebiega odmiennie od założonej przez założyciela koncepcji. Problematyka dziedziczenia biznesowego związana jest z takimi strategicznymi kwestiami, jak:

  • co przekazać (władzę, własność poszczególnych zasobów) oraz komu,
  • w jakim czasie przeprowadzić sukcesję,
  • w jaki sposób dokonać dziedziczenia?

Doradztwo naszej kancelarii obejmuje również kwestie dotyczące ustanawiania zarządu sukcesyjnego zgodnie z przepisami ustawy. Odpowiednio przygotowany i przeprowadzony proces sukcesji w firmie rodzinnej może pozwolić na ciągłość działalności gospodarczej i zachowanie familijnego charakteru realizowanego biznesu.