Zwroty VAT

W ramach swoich uprawnień, organy podatkowe mogą wstrzymać zwrot podatku VAT do czasu zweryfikowania jego zasadności. Praktyka wskazuje, że prerogatywa ta jest nadużywana przez administrację skarbową. Organy podatkowe regularnie przedłużają terminy zwrotu podatku VAT, a weryfikacja rozliczeń podatnika prowadzona jest w ramach długotrwałych kontroli podatkowych. Wieloletnie oczekiwanie na zwrot podatku VAT może doprowadzić prosperującą firmę na skraj bankructwa. Przedsiębiorcy tracą nie tylko płynność finansową ale również zaufanie kontrahentów oraz instytucji finansowych. W efekcie co jakiś czas słyszymy, że bezprawne działania organów podatkowych doprowadziły do ruiny kolejną firmę. By tego uniknąć, warto rozważyć nawiązanie współpracy z doświadczonym doradcą podatkowym. W ramach swoich usług proponujemy:
  • sprawdzenie formalnej i merytorycznej poprawności postanowień urzędów skarbowych o przedłużeniu terminu zwrotu podatku;
  • sprawdzenie prawidłowości doręczenia postanowienia organu podatkowego w kontekście najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych;
  • przygotowanie zażaleń oraz ponagleń na bezprawne przedłużenia terminów zwrotów VAT;
  • sporządzenie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w związku z błędami proceduralnymi organów podatkowych;
  • sporządzenie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w związku z opieszałością urzędów skarbowych, jak również nadużyciami uprawnień przez pracowników organów podatkowych.
Doświadczenie wskazuje, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika może wydatnie skrócić czas oczekiwania na należny zwrot podatku VAT.