Kontrole i postępowania podatkowe

Oferujemy swoje usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed Urzędem Skarbowym w toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych. Nasze kwalifikacje opierają się nie tylko na gruntownej znajomości prawa podatkowego i procedur kontrolnych ale również na wieloletnim doświadczeniu, wynikającym z pracy w organach podatkowych, celnych i urzędach kontroli skarbowej. Reprezentując podatnika przed urzędem:

  • diagnozujemy potencjalne zarzuty ze strony organów podatkowych, które mogą zostać sformułowane w decyzji, kończącej postępowanie podatkowe,
  • określamy strategię obrony, opartą na analizie stanu faktycznego sprawy,
  • składamy wyjaśnienia w imieniu Podatnika,
  • składamy wyjaśnienia w imieniu Podatnika,
  • aktywnie uczestniczymy w kontroli/postępowaniu, składając własne wnioski dowodowe, by uwypuklić okoliczności korzystne z punktu widzenia Klienta,
  • bierzemy udział w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchania świadków czy Strony
  • formułujemy wszelkie pisma proceduralne takie jak zażalenia, zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej czy zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg etc.
  • budujemy argumentację, opartą na najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
  • zaskarżamy niekorzystne decyzje, występujemy przed organem II instancji,
  • przeciwstawiamy się samowoli urzędniczej, nadużywaniu uprawnień przez przedstawicieli fiskusa, działaniom niezgodnym z literą prawa.

Wierzymy, że gruntowna wiedza podatkowa, połączona ze znajomością mechanizmów działania fiskusa, pozwala na udzielenie naszym Klientom profesjonalnej pomocy w sporach podatkowych z aparatem skarbowym.