Postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy przedsiębiorców w trakcie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Działając w imieniu Klienta przygotowujemy i składamy:
  • zarzuty, dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
  • zażalenia na postanowienia wydawane w toku egzekucji administracyjnej,
  • skargi na czynności egzekucyjne,
  • wnioski o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych,
  • żądania zmiany lub uchylenia postanowienia o wznowieniu postępowania oraz uchylenia i zmiany decyzji
  • sprzeciwy wobec ujawnienia danych dłużnika w Rejestrze Należności Publicznoprawnych