Postępowania sądowe w sprawach podatkowych przed WSA i NSA

Doradcy podatkowi reprezentują Klientów w sporach podatkowych przed sądami administracyjnymi na równi z adwokatami czy radcami prawnymi. Oferta Kancelarii Podatkowej Empirium obejmuje:
  • inicjowanie postępowania sądowego – przygotowanie skargi na decyzję lub postanowienie organu podatkowego do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na niekorzystne orzeczenie sądu I instancji,
  • reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, udział w rozprawach, składanie adekwatnych pism procesowych, opartych na najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
  • składanie wniosków o przyśpieszenie terminu rozpatrzenia sprawy przez Sąd.
Doświadczenie uczy, że najbardziej zawiłe i złożone sprawy podatkowe znajdują swój finał przed sądem administracyjnym. Nierzadko sądy kwestionują działania organów podatkowych, uchylając decyzje, wydane przez naczelników urzędów. Nadzieja na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przed Sądem rośnie, gdy podatnik ma merytoryczne wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego. Znajomość procedur sądowych, w połączeniu z umiejętnością budowania skutecznej argumentacji oraz wypunktowania błędów i uchybień organu podatkowego, wydatnie zwiększają szansę na końcowy sukces.