Kontrole celno-skarbowe

Podejmujemy się reprezentowania Klientów w trakcie kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych, prowadzonych przez Urzędy Celno-Skarbowe z całej Polski. Działamy jako pełnomocnicy firm uwikłanych w karuzele VAT, dowodząc braku świadomego udziału w nielegalnym procederze podatkowym. Pomagamy udowodnić dobrą wiarę oraz należytą staranność przedsiębiorców przy współpracy z ich kontrahentami. Walczymy o prawo do odliczenia podatku VAT ze spornych faktur, kwestionowane przez organy kontroli celno-skarbowej.

Chętnie zajmujemy się sprawami trudnymi, na każdym ich etapie. Reprezentacja Klienta obejmuje również udział w postępowaniu egzekucyjnym czy przeciwdziałanie przedłużaniu terminu zwrotu VAT, co z reguły towarzyszy kontrolom celno-skarbowym.

Świadczymy również pomoc dla przedsiębiorców, objętych kontrolami celno-skarbowymi w zakresie podatków PIT i CIT a także cła i akcyzy.

Doświadczenie, zdobyte w trakcie wykonywania zawodu inspektora kontroli skarbowej w UKS w Warszawie, a także eksperta służby celno – skarbowej w Mazowieckim UCS zostanie spożytkowane w celu obrony praw i interesów Klientów, pozostających w kręgu zainteresowania organów kontroli.