Sukcesja firm jednoosobowych

Kancelaria EMPIRIUM oferuje doradztwo prawno-finansowe związane z sukcesją w organizacji gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej firmy. Polskie regulacje dopuszczają szereg form prawno-organizacyjnych prowadzenia działalności. Jedną z nich jest jednoosobowa firma, która zaliczana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw. Do momentu zakończenia formalności spadkowych, które nierzadko trwały wiele miesięcy, a nawet lat, spadkobiercy ustawowi spotykali się z poważnymi trudnościami z operacyjnym zarządzaniem pozostawionymi zasobami. Jak uniknąć negatywnych konsekwencji natury prywatnej i publicznej wynikających ze śmierci właściciela? Niniejszy praktyczny poradnik wskazuje najważniejsze kwestie formalne i prawne oraz kroki, które pozwalają na zabezpieczenie interesów przez jego następców.

Ustawa o sukcesji firm jednoosobowych – co warto wiedzieć?

Do chwili wejścia w życie przepisów o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej wraz ze śmiercią właściciela kończył się co do zasady byt prawny prowadzonej – często wieloletnim nakładem pracy przez niego i rodzinę – organizacji biznesowej. Ustawa o sukcesji firm jednoosobowych z dnia 5 lipca 2018 roku ma zapewnić osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą niezbędne warunki do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po jego śmierci. W tym celu prawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nową instytucję w postaci zarządu sukcesyjnego, która gwarantuje organizacji:

  • pełną płynność i ciągłość działania,
  • ważność wszystkich zawartych stosunków pracy,
  • pozostawienie w mocy postanowień kontraktów handlowych,
  • możliwość praktycznego realizowania otrzymanych koncesji, zezwoleń,
  • funkcjonowanie pod dotychczasową nazwą jednoosobowej firmy oraz numerami ewidencyjnymi,
  • dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z przepisami ustaw podatkowych.

Obowiązki zarządcy sukcesyjnego w firmie jednoosobowej

W sensie ogólnym sukcesja firm jednoosobowych to nic innego jak następstwo prawne. Jego istotą jest nabycie przez spadkobiercę ogółu praw i obowiązków. Warto nadmienić, iż najważniejszym obowiązkiem zarządcy sukcesyjnego jest sporządzenie i złożenie przed notariuszem inwentarza (zasobów) podmiotu. W wykazie muszą zostać wskazane i opisane wszystkie składniki (aktywa trwale i obrotowe) przedsiębiorstwa oraz kapitały własne i zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy (pasywa krótko- i długoterminowe).

Pomagamy przy czynnościach związanych z sukcesją i zarządzeniem przedsiębiorstwem w spadku. Na życzenie Klienta opracowujemy praktyczny poradnik, jak zgodnie z ustawą dokonać zarządu sukcesyjnego.