Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach usług bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy:

  • sporządzanie analiz podatkowych na zlecenie Klienta,
  • sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową,
  • opiniowanie planowanych umów oraz transakcji pod kątem przyszłych skutków podatkowych,
  • doradztwo on-line – udzielanie zwięzłych wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, związanych z poszczególnymi zdarzeniami gospodarczymi w działalności przedsiębiorcy
  • przeglądy podatkowe, weryfikacja prawidłowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych Klienta

Nasza oferta jest kierowana do przedsiębiorców – osób fizycznych i prawnych, biur rachunkowych a także kancelarii prawnych niedysponujących ekspercką wiedzą z dziedziny podatków. Istnieje możliwość ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia za usługi bieżącego doradztwa podatkowego.

Porady podatkowe Warszawa

Wybór optymalnej formy opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej podlega określonym wymogom i obowiązkom prawnym. Wśród nich znajduje się także kwestia formy opodatkowania uzyskiwanych w jej toku dochodów. Właściciel firmy wybierając konkretną formę, musi uwzględnić korzyści i koszty. Biorąc pod uwagę kwestie ekonomiczne, optymalna forma płacenia podatków to taka, która gwarantuje właścicielom największy poziom zysków oraz maksymalnie redukuje poziom obciążeń finansowych.

Doradztwo podatkowe w kwestii rozliczania się z fiskusem

Właściwe rozpoznanie rodzajów i wielkości płaconych podatków, jakie w toku działalności biznesowej będzie należało ponieść, pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych strat. Dotyczy to zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które w porównaniu z większymi firmami są bardziej narażone na różnego rodzaju bariery i ograniczenia rynkowe. Doradca podatkowy z kancelarii EMPIRIUM może doradzić wybór korzystnego z punktu widzenia funkcjonowania konkretnego podmiotu sposobu rozliczania się z aparatem skarbowym.

Bieżące doradztwo podatkowe – mechanizm ochrony praw podatnika

Właściwa identyfikacja mechanizmów działania określonych podatków pozwala na sprawniejsze realizowanie celów biznesowych i osiąganie przez przedsiębiorstwo korzyści ekonomicznych. Dobrze wdrożona optymalizacja podatkowa umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji prawno-finansowych wynikających często z nieznajomości przepisów prawa oraz ich złożoności, z czym polskie firmy borykają się w codziennej praktyce gospodarczej.

Bieżące doradztwo pełni funkcję informacyjną. Prawnicy, wyjaśniając wszelkie zawiłości prawne i proceduralne funkcjonującego systemu podatkowego, przyczyniają się do większej świadomości społeczeństwa dotyczącej zasad i wymogów obrotu prawno-gospodarczego. Kancelaria EMPIRIUM wspiera merytorycznie Klientów, pomagając w podejmowaniu decyzji finansowych i biznesowych. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.