Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach usług bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy:
  • sporządzanie analiz podatkowych na zlecenie Klienta,
  • sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową,
  • opiniowanie planowanych umów oraz transakcji pod kątem przyszłych skutków podatkowych,
  • doradztwo on-line – udzielanie zwięzłych wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, związanych z poszczególnymi zdarzeniami gospodarczymi w działalności przedsiębiorcy
  • przeglądy podatkowe, weryfikacja prawidłowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych Klienta
Nasza oferta jest kierowana do przedsiębiorców – osób fizycznych i prawnych, biur rachunkowych a także kancelarii prawnych niedysponujących ekspercką wiedzą z dziedziny podatków. Istnieje możliwość ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia za usługi bieżącego doradztwa podatkowego.