Ceny transferowe

Wśród zagadnień, których realizacji podejmuje się moja kancelaria doradztwa podatkowego mieszcząca się w Warszawie na Woli, są między innymi ceny transferowe. Oferuję wsparcie różnego typu przedsiębiorcom, od małych rodzinnych firm po korporacje międzynarodowe, w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przygotowuję dokumentację cen transferowych, dla firm z całej Polski zgodną z wymogami ustaw CIT/PIT, a także wytycznymi OECD. Swoim klientom proponuję w ramach tych usług:

  • weryfikację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu ustalenia, czy przedsiębiorca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji za dany rok podatkowy,
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych w ustawowych terminach,
  • przeprowadzanie audytów,
  • przygotowanie niezbędnych analiz wewnętrznych,
  • sporządzenie analiz porównawczych,
  • dostosowanie procesów wewnętrznych do obowiązujących przepisów.


W ramach przeprowadzonych audytów i analiz przez moją kancelarię Empirium, przygotowuję klienta do kontroli cen transferowych przez organy skarbowe. Podejmuję się także reprezentowania firm, w stosunku do których wszczęte zostały przez urząd procedury mające na celu weryfikację przedłożonych dokumentów dotyczących cen transferowych, pomagam udowodnić, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych, w zgodzie z obowiązującą zasadą arm’s lenght. Czuwam na tym, aby kontrola cen transferowych była przeprowadzona w sposób nieuciążliwy dla obu stron. Pomagam zarówno urzędnikom, z którymi łatwo mi znaleźć wspólny język, jak i kontrahentom w zrozumieniu procedur i wprowadzeniu niezbędnych w tym przypadku przepisów. Tym samym minimalizuję ryzyko nałożenia sankcji oraz represji karno-skarbowych wobec danego przedsiębiorstwa jeżeli dokumentacja cen transferowych była prowadzona w sposób nieumiejętny lub niewłaściwy.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci w zakresie cen transferowych?Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Zaprojektujemy adekwatne rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy, podczas gdy Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Kontakt