Kontrole i postępowania podatkowe

Kancelaria doradztwa Empirium oferuje pomoc podczas kontroli podatkowych. Jako doświadczony pracownik służb skarbowych wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie do reprezentowania interesów moich klientów przed Urzędem Skarbowym prowadząc kontrole i postępowania podatkowe. Moje kwalifikacje dają mi przewagę w starciach z fiskusem, nie tylko dzięki gruntownej znajomości prawa skarbowego i procedur kontrolnych, ale również w związku z wieloletnią współpracą z organami fiskalnymi, celnymi i urzędami kontroli skarbowej podatkowej w warszawskiej dzielnicy Wola oraz pod Warszawą w Grójcu.

Moja kancelaria prowadzi interesy klientów i działa w ich imieniu na wszystkich etapach współpracy lub sporu z Fiskusem, lub dowolnym organem, począwszy od fazy kontrolnej, po postępowania przed sądami administracyjnymi, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach współpracy z kontrahentami, związanej z kontrolami i postępowaniami podatkowymi, proponuję:

  • przeprowadzenie diagnozy potencjalnych zarzutów ze strony organów, które mogą zostać sformułowane w decyzji, kończącej postępowanie fiskalne,
  • określenie strategii obrony, opartą na analizie stanu faktycznego sprawy,
  • złożenie wyjaśnienia w imieniu podatnika,
  • aktywnie i bieżące uczestniczenie w kontroli czy postępowaniu podatkowym, składając własne wnioski dowodowe, aby uwypuklić okoliczności korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy,
  • udział w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchania świadków czy stron,
  • zredagowanie wszystkich niezbędnych pism proceduralnych, jak zażalenia, zastrzeżenia do protokołu kontroli skarbowej, czy zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg etc.,
  • skonstruowanie argumentacji, opartej na najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
  • zaskarżenie niekorzystne decyzji i wystąpienie do organów II instancji,
  • przeciwstawienie się samowoli urzędniczej, nadużywaniu uprawnień przez przedstawicieli fiskusa oraz działaniom niezgodnym z literą prawa.


Jako osoba od wielu lat związana z organami skarbowymi w Warszawie - Wola oraz w Grójcu wierzę, że kontrola podatkowa może przebiec bezproblemowo, wystarczy gruntowna wiedza, połączona ze znajomością mechanizmów działania Fiskusa. Zdobyte doświadczenie pozwala mi na udzielenie klientom profesjonalnej pomocy w sporach z aparatem skarbowym.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci w kontrolach i postępowaniach podatkowych?Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Zaprojektujemy adekwatne rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy, podczas gdy Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Kontakt