Kontrole i postępowania podatkowe

Kancelaria doradztwa Empirium oferuje pomoc podczas kontroli podatkowych. Jako doświadczony pracownik służb skarbowych wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie do reprezentowania interesów moich klientów przed Urzędem Skarbowym prowadząc kontrole i postępowania podatkowe. Moje kwalifikacje dają mi przewagę w starciach z fiskusem, nie tylko dzięki gruntownej znajomości prawa skarbowego i procedur kontrolnych, ale również w związku z wieloletnią współpracą z organami fiskalnymi, celnymi i urzędami kontroli skarbowej podatkowej w warszawskiej dzielnicy Wola oraz pod Warszawą w Grójcu.

W obliczu kontroli podatkowej nie warto pozostawać samemu bez fachowego wsparcia. Zdaję sobie z tego sprawę, w związku z czym zapraszam do współpracy każdego, kto znajduje się w tej niełatwej sytuacji. Znam prawa i obowiązki urzędników oraz osób kontrolowanych i jednocześnie mam świadomość coraz skuteczniejszych działań administracji skarbowej, dlatego pozostaję do dyspozycji osób zainteresowanych fachowym wsparciem w zakresie m.in. postępowania podatkowego. Zachęcam do kontaktu w sprawach związanych m.in. z:

 • cenami transferowymi,
 • podatkami VAT, PIT, CIT,
 • akcyzą,
 • cłami,
 • podatkami lokalnymi i od czynności cywilno-prawnych.

Znajomość obowiązujących przepisów prawa i tego, jak w praktyce wygląda postępowanie podatkowe, pozwala mi pomagać klientom w trudnościach, z którymi trzeba sobie radzić podczas postępowania podatkowego. Zapewniam profesjonalne wsparcie doradcze i pośredniczę w kontaktach z organami administracji skarbowej podczas kontroli podatkowej. Wiem, jakie działania podejmować, aby skutecznie działać w interesie klientów, którzy stają przed wyzwaniem, jakim jest procedura kontroli podatkowej. Służę pomocą bez względu na skalę i rodzaj podejrzeń czy zarzutów, ponieważ uważam, że każdy zasługuje na wsparcie w ramach obowiązującego prawa.

Moja kancelaria prowadzi interesy klientów i działa w ich imieniu podczas kontroli podatkowej i na wszystkich etapach współpracy lub sporu z Fiskusem, lub dowolnym organem, począwszy od fazy kontrolnej, po postępowania przed sądami administracyjnymi, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach współpracy z kontrahentami, związanej z kontrolami i postępowaniami podatkowymi, proponuję:

 • przeprowadzenie diagnozy potencjalnych zarzutów ze strony organów, które mogą zostać sformułowane w decyzji, kończącej postępowanie fiskalne,
 • określenie strategii obrony, opartą na analizie stanu faktycznego sprawy będącej podstawą kontroli podatkowej,
 • złożenie wyjaśnienia w imieniu podatnika,
 • aktywnie i bieżące uczestniczenie w kontroli czy postępowaniu podatkowym, składając własne wnioski dowodowe, aby uwypuklić okoliczności korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy,
 • udział w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchania świadków czy stron, wymaganych przez kontrolę podatkową,
 • zredagowanie wszystkich niezbędnych pism proceduralnych, jak zażalenia, zastrzeżenia do protokołu kontroli skarbowej, czy zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg etc.,
 • skonstruowanie argumentacji, opartej na najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • zaskarżenie niekorzystne decyzji po kontroli podatkowej i wystąpienie do organów II instancji,
 • przeciwstawienie się samowoli urzędniczej, nadużywaniu uprawnień przez przedstawicieli fiskusa oraz działaniom niezgodnym z literą prawa, jaką przedstawia ordynacja podatkowa.

Jako osoba od wielu lat związana z organami skarbowymi w Warszawie - Wola oraz w Grójcu wierzę, że kontrola podatkowa może przebiec bezproblemowo, wystarczy gruntowna wiedza, połączona ze znajomością mechanizmów działania Fiskusa. Zdobyte doświadczenie pozwala mi na udzielenie klientom profesjonalnej pomocy w sporach z aparatem skarbowym i podczas kontroli podatkowej. Na wszystkich etapach postępowania pozostaję do dyspozycji, zapewniając wsparcie w dowolnym momencie i w każdej sprawie dotyczącej kontroli oraz ordynacji podatkowej.

W ramach współpracy udzielam wyczerpujących porad i podpowiadam, jak przygotować się do postępowania podatkowego i w jaki sposób je poprowadzić, aby efekty kontroli podatkowej były jak najkorzystniejsze dla klienta. Pomagam w zebraniu wymaganych dokumentów i wypełnianiu niezbędnych formalności, gwarantując w ten sposób oszczędność czasu i nerwów klienta w trakcie kontroli podatkowej. Podejmując ze mną współpracę, można mieć nadzieję na pomyślenie rozwiązanie sprawy. W razie potrzeby zajmuję się także sporządzaniem odwołania od decyzji podjętej przez administrację skarbową.

Co ważne, cały czas jestem na bieżąco ze zmianami w przepisach, których dotyczy ordynacja podatkowa, dlatego znam narzędzia i procedury wykorzystywane przez organy podatkowe w całej Polsce. Zarówno teoretyczna wiedza, jak i doświadczenie praktyczne pozwalają mi na świadczenie usług, z których chętnie korzystają klienci stojący w obliczu kontroli administracji skarbowej. Gwarantuję wsparcie w obronie przed nawet ciężkimi zarzutami, starając się poprowadzić sprawę w kierunku jak najkorzystniejszym dla klienta.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci w kontrolach i postępowaniach podatkowych?

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Zaprojektujemy adekwatne rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy, podczas gdy Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Kontakt