Postępowanie egzekucyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasach ogromnej konkurencji w każdej branży wiąże się z dużym ryzykiem. Nie wszystkim udaje się przetrwać, a część przedsiębiorców wręcz popada w różnego rodzaju kłopoty finansowe, nie mogąc się wywiązać z należności pieniężnych, które niekiedy kończy wszczęcie egzekucji przez organy administracji publicznej. W takiej sytuacji warto mieć u boku doświadczonego prawnika, który wie, jak jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w Warszawie i innych miastach. W razie potrzeby pozostaję do dyspozycji – można się ze mną skontaktować, aby mieć pewność profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.

Reprezentuję przedsiębiorców na każdym etapie współpracy, sporu oraz działań następujących po wydaniu decyzji przez organy skarbowe, także gdy toczy się już postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Moja kancelaria doradztwa Empirium jest znana w szczególności za pomyślnie prowadzone postępowanie podatkowe na warszawskiej Woli. Działając w imieniu klienta, oferuję:

  • złożenie zarzutów, dotyczących wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
  • składanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku egzekucji administracyjnej,
  • stworzenie skargi na czynności egzekucyjne,
  • zredagowanie wniosków o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych,
  • sporządzenie żądania zmiany lub uchylenia postanowienia o wznowieniu postępowania oraz uchylenia i zmiany decyzji,
  • sprzeciwienie się wobec ujawnienia danych dłużnika w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

W ramach obsługi kontrahentów w zakresie postępowania egzekucyjnego i podatkowego pomagam również poszukiwać rozwiązań mających na celu odroczenie w czasie płatności, chociażby poprzez sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu. wywiązania się ze zobowiązania. W trakcie prowadzonego z kolei już postępowania egzekucyjnego pomagam firmom z Warszawy, w szczególności na Woli również zbadać prawidłowość i zgodność z prawem realizowanych przez komornika czynności oraz stosowanych przez niego środków. Jeżeli odkryję jakiekolwiek naruszenia w tej dziedzinie, składam skargi na te czynności, jak również prowadzę postępowania odwoławcze i sądowo-administracyjne w tego rodzaju sprawach.

Postępowanie egzekucyjne jest rozpoczynane w momencie, gdy wierzycielowi nie udaje się odzyskać swoich należności w sposób polubowny i jest zmuszony wystąpić na drogę sądową. Warunkiem koniecznym do jego wszczęcia jest uzyskanie sądowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonywalności. Jednak nawet fakt jego otrzymania nie odbiera drugiej stronie postępowania przynależnych jej praw i nie umożliwia prowadzenia sprawy w sposób niezgodny z przepisami. Aby mieć pewność, że wszystko odbywa się tak, jak powinno, warto mieć wsparcie prawnika doświadczonego w tych kwestiach.

Jak się zachować w obliczu toczącej się sprawy? Z perspektywy dłużnika najmniej korzystne jest uchylanie się od odpowiedzi i próba ucieczki przed odpowiedzialnością. Organ egzekucyjny działa na podstawie obowiązujących przepisów, dlatego jeśli istnieje taka możliwość, warto się na nie powołać, aby bieg postępowania administracyjnego był jak najkorzystniejszy. Ponieważ orientuję się w obowiązujących normach prawnych i jestem z nimi na bieżąco, a do tego dysponuję praktycznym doświadczeniem w uczestnictwie w postępowaniach, wiem, jakie kroki podjąć, aby spełnić oczekiwania klienta. W niektórych przypadkach udaje się nawet uniknąć egzekucji należności.

Niezależnie od charakteru sprawy i wysokości należności jestem gotowy, aby zagwarantować rzetelną pomoc osobom, wobec których toczy się postępowanie. Dopilnowuję, czy jest ono prowadzone zgodnie z przepisami, a w razie jakichkolwiek uchybień, jak np. zbieg egzekucji, podejmuję działania zmierzające do opóźnienia, odroczenia bądź unieważnienia całej sprawy. Zapewniam fachową pomoc w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji i prowadzeniu korespondencji zarówno z organami administracji publicznej oraz sądami, jak i drugą stroną postępowania.

Moim zadaniem jest doradzenie klientom w taki sposób, aby podejmowali najlepsze dla siebie decyzje. Uważam, że bez względu na charakter sprawy każdemu należy się pomoc prawnika dbającego o jego interesy. Dlatego zapewniam kompleksową reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych, biorąc na siebie wszelkie formalności z nimi związane. W ten sposób klient oszczędza czas i nerwy, które z dużym prawdopodobieństwem straciłby, we własnym zakresie prowadząc korespondencję z sądem bądź organami administracyjnymi i drugą stroną postępowania czy wysyłając wymagane wnioski.

Zapraszam do konsultacji, w których trakcie przedstawię możliwe scenariusze współpracy i podpowiem, w jaki sposób mogą pomóc w konkretnej sprawie.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci w postępowaniach egzekucyjnych?

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Zaprojektujemy adekwatne rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy, podczas gdy Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu.Kontakt