Postępowanie egzekucyjne

Reprezentuję przedsiębiorców na każdym etapie współpracy, sporu oraz działań następujących po wydaniu decyzji przez organy skarbowe, także gdy toczy się już postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Moja kancelaria doradztwa Empirium jest znana w szczególności za pomyślnie prowadzone postępowanie podatkowe na warszawskiej Woli. Działając w imieniu klienta, oferuję:

  • złożenie zarzutów, dotyczących wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
  • składanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku egzekucji administracyjnej,
  • stworzenie skargi na czynności egzekucyjne,
  • zredagowanie wniosków o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych,
  • sporządzenie żądania zmiany lub uchylenia postanowienia o wznowieniu postępowania oraz uchylenia i zmiany decyzji,
  • sprzeciwienie się wobec ujawnienia danych dłużnika w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

W ramach obsługi kontrahentów w zakresie postępowania egzekucyjnego i podatkowego pomagam również poszukiwać rozwiązań mających na celu odroczenie w czasie płatności, chociażby poprzez sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu. wywiązania się ze zobowiązania. W trakcie prowadzonego z kolei już postępowania egzekucyjnego pomagam firmom z Warszawy, w szczególności na Woli również zbadać prawidłowość i zgodność z prawem realizowanych przez komornika czynności oraz stosowanych przez niego środków. Jeżeli odkryję jakiekolwiek naruszenia w tej dziedzinie, składam skargi na te czynności, jak również prowadzę postępowania odwoławcze i sądowo-administracyjne w tego rodzaju sprawach.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci w postępowaniach egzekucyjnych?Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Zaprojektujemy adekwatne rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy, podczas gdy Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Kontakt