Zwroty VAT

W ramach swoich uprawnień organy państwowe mogą wstrzymać oddanie podatku do czasu zakończenia procesu mającego na celu zweryfikowanie jego zasadności. Niejednokrotnie taka sytuacja miała miejsce, a zwrot VAT był opóźniany. Praktyka wskazuje, że prerogatywa ta jest nadużywana przez administrację skarbową. Organy skarbowe regularnie przedłużają terminy zwrotów, a weryfikacja rozliczeń płatnika prowadzona jest w ramach długotrwałych kontroli. Wieloletnie oczekiwanie firmy na zwrot VAT-u może doprowadzić nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo na skraj bankructwa, co też dzieje się nierzadko.

Takie sytuacje dotyczą nie tylko małych działalności, ale także dużych firm, które tracą przez opieszałość organów nie tylko płynność finansową, ale również zaufanie kontrahentów oraz instytucji finansowych. W efekcie co jakiś czas słyszy się, że bezprawne działania urzędników doprowadziły do ruiny kolejną firmę. By tego uniknąć, warto rozważyć nawiązanie współpracy z doświadczonym doradcą podatkowym. Kancelaria Empirium z Warszawy w dzielnicy Wola w zakresie związanym ze zwrotem VAT proponuje pomoc w:

  • sprawdzeniu formalnej i merytorycznej poprawności postanowień urzędów skarbowych o przedłużeniu terminu zwrotu podatku;
  • skontrolowaniu prawidłowości doręczenia postanowienia organu fiskalnego w kontekście najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych;
  • przygotowaniu zażaleń oraz ponagleń na bezprawne przedłużenia terminów zwrotów VAT;
  • sporządzeniu skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w związku z błędami proceduralnymi organów państwowych;
  • sformułowaniu skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w związku z opieszałością urzędów skarbowych, jak również nadużywaniem uprawnień przez pracowników organów skarbowych.


Moje wieloletnie doświadczenie wskazuje, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który przez wiele lat współpracował z organami kontroli skarbowej, może znacznie skrócić czas oczekiwania na należny zwrot podatku VAT. Obszar Warszawy, w szczególności Woli, jest moim podstawowym terenem działania, ze względu na umiejscowienie mojej kancelarii. Pomagam jednak przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji fiskalnej na terenie całego kraju.

Chcesz, abyśmy pomogli Ci w zwrocie VAT?Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Zaprojektujemy adekwatne rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy, podczas gdy Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Kontakt