Robert Kowalewski

Robert Kowalewski

Of counsel

Specjalizuje się w obsłudze prawnej zagranicznych oraz polskich spółek kapitałowych, w tym spółek akcyjnych notowanych na giełdzie.


Od kilkunastu lat efektywnie zarządza i nadzoruje obsługę prawną przedsiębiorstw w wielu zagranicznych jurysdykcjach. Przygotowuje oraz opiniuje umowy z zakresu prawa cywilnego, tworzy umowy handlowe i dokumenty korporacyjne spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywał na rynku polskim, ukraińskim oraz cypryjskim, zarządzając działami prawnymi wielu firm, takich jak LG Electronics, Orbis SA, Provimi SA, Mykogen UA czy też w kancelariach prawnych jak: Weil, Gotshal & Manges, Kancelaria Stopczyk & Mikulski Sp.k. oraz Kancelaria Prawna Skarbiec Sp.k.